slide1
slide2

Polityka prywatności naszej firmy.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom dla Każdego Irena Głąb, 43-512 Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich 45. Zapytania oraz zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kierować na adres siedziby firmy, telefonicznie: 32 214 11 55 lub mailowo: dom@ddk.pl

2. Dom dla Każdego gromadzi Państwa dane w następujący sposób: - podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (kontakt mailowy, telefoniczny lub wypełnienie formularza z poziomu strony) - bezpośrednio podczas wizyty na ddk.pl - podczas zapisu do newslettera

3. Dom dla Każdego przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji oznacza, iż Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym dokumencie oraz Regulaminach umieszczonych w serwisie i zobowiązuje się przestrzegać wynikających z nich obowiązków. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z serwisu w każdej chwili, jak tez przysługuje mu uprawnienie do domagania się usunięcia jego wpisów oraz danych.

4. Dom dla Każdego może przetwarzać Państwa dane osobowe: - w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane telefonicznie lub droga elektroniczna - w celach analitycznych i statystycznych - w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i reklamacji - lub innych celach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, np.: > w celu marketingu usług własnych i wysyłki informacji dotyczącej aktualnej oferty > w celu udziału w konkursach > w celu obsługi procesów rekrutacji

5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione: - podmiotom uprawnionym do tego celu na podstawie przepisów prawa - podmiotom realizującym wsparcie techniczne w zakresie obsługi informatycznej Dom dla Każdego - podmiotom świadczącym dla Dom dla Każdego usługi niezbędne do realizacji wsparcia organizacyjnego

6. Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane Użytkownika mogą zostać przekazane partnerom z branży budowlanej lub finansowej.

7. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

10. Na każdym etapie przetwarzania przez Dom dla Każdego danych osobowych, zachowują Państwo prawo do: - dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie danych przetwarzanych przez Dom dla Każdego oraz uzyskania kopii tych danych - ograniczenia zakresu przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania, - modyfikacji i poprawienia swoich danych - całkowitego usunięcia swoich danych (realizacja prawa do „do bycia zapomnianym”) jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, - wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody), - przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeżeli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, - wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych

11. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w dowolnym momencie, pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

12. W celu realizacji powyższych praw, osoba której dane dotyczą zobowiązania jest do złożenia wniosku o realizacje jej praw, kontaktując się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

13. Dom dla Każdego nie przekazuje zgromadzonych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

14. Powyższe informacje realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 -14 RODO.

15. Dom dla Każdego zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności Zmiany stają się skuteczne z dniem opublikowania ich na stronie internetowej ddk.pl.